Tornar a Tradició sardanista

 
Compositors de Sardanes, terrassencs

 

Terrassa ha estat una ciutat que ha donat diversos compositors de sardanes i música per a cobla: No voldríem oblidar-nos de ningú, però això es gairebé impossible, ja que no tots els compositors han tingut una continuïtat en la composició o les seves sardanes han estat enregistrades, fet que facil.lita la seva coneixença.

Intentarem resumir uns quants dels compositors dels que tenim constància més directa.
 

Tenim a Ramon Serrat i Fajula, que, encara que nascut a Sant Joan de les Abadeses, el 1881, va viure durant 19 anys a Terrassa, on morí el 1944. Fou Director de l'Escola de Música, de la Banda Municipal, de diverses agrupacions corals i formà part com a instrumentista de cobles i orquestres. Té catalogades 260 sardanes de les més de 300 que va composar.
 

Tenim a Heribert Segalà, nascut a Terrassa l'any 1934, amb estudis als conservatoris de Terrassa i Barcelona i amb una trentena de sardanes composades, algunes d'elles premiades, fou l'iniciador d'una sèrie de gravacions en discs de llarga durada, el primer dels quals conté només sardanes  d'ell.
 
 

Tenim a Pere Alegre, nascut a Terrassa l'any 1909, gendre del mestre Ramón Serrat, que va rebre estudis de piano, harmonia, instrumentació, contrapunt i fuga, i que compongué un recull de cançons amb lletra del poeta terrassenc Enric Gall,  també una vintena de sardanes.

Tenim a Josep Freixes, nascut a Capellades al 1930. Des de molt jove es va traslladar amb la seva família a Terrassa. Des del 1969 va ser Director de l'Escola de Música de Terrassa. Fundador i primer director, l'any 1975 de la de Vilanova i la Geltrú. Fundador i director de capelles  de música, escolanies (simultàniament arribà a dirigir-ne set). També fou president de Joventuts Musicals. Té composades i editades diverses obres i també unes 65 sardanes.
 

Tenim a Joan Carreras, nascut a Olvan al 1889. De petit sentia atracció per la música i als 14 anys estudià solfeig a la llum d'una espelma. L'any 1918 fixà la seva residència entre els terrassencs i fou un dels fundadors de la cobla "La Principal de Terrassa", en la qual  tocà el fiscorn fins a la seva jubilació. Va composar més de 40 sardanes totes saltadores i del gust del públic sardanista.
A la cobla "La Principal de Terrassa" tocà fins gairebé els 80 anys i els seus "solos" de fiscorn foren sempre molt celebrats pels balladors. Morí a Terrassa el 1976 a l'edat de 86 anys.
 

Tenim a Miquel Cases Bell, nascut en el 1900 a Sant Cugat del Vallès. Als 11 anys va ingressar a l'Escola de Música de Barcelona. El 1929 va guanyar unes oposicions de professor de violí a l'Escola Municipal de Música de Terrassa, fixant la seva residència a la nostra ciutat. En l'aspecte creatiu, el mestre Casas Bell compta amb innombrables composicions, entre les que cal destacar els poemes simfònics, les sardanes (algunes guardonades), les obres per a violí i piano i els arranjaments instrumentals realitzats a la mida de l'Orquestra de cambra de l'Escola.

Altres.-

Ens consten altres compositors que enumerem tot seguit de forma no limitativa, ja que de ben segur hi ha altres persones terrassenques que han composat sardanes i de les què malauradament no en tenim constància:
 

Elvira Bonhora
Francesc Carreras Serra
Salvador Costa
A. Casas Biosca
A. Costa Avellaneda
Josep Farràs
L. Marco Albert
Joaquim Prieto
Rosa Puig
Emili Renalias
Josep Serrés
J. Soler Diffent
J. Ullés Daura
J. Candi Vilanova
Ricard Soler
Joan Marimón
Francesc Casarramona
Joaquim Montero - Juanola
Angel Palacios
Antonio Burruezo
Enric Garcés
Francesc Rius
Marc Armengol
Josep Mas Closas
Salvador Castells

NOTA:  S'accepta tot tipus d'esmenes, ampliacions de noms, historials, etc

NOTA:  S'accepta tot tipus d'esmenes, ampliacions de noms, historials, etc Enviar correu electronic Tornar a tradició sardanista
 

l>